Seks shopta satılan araçları kullanmak doğru mu?

Seks shopta satılan araçları kullanmak doğru mu?
Kocam seks shoplardan ilginç araçlar getiriyor. Bunlarla cinsel ilişkiye girmek günah mıdır?
Müslüman olarak Rabbimizin hayatımıza uygulamamız geren emirlerinden biri de şudur:

“... İnsanlara faydalı olacak ve sizi Rabbinizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan koruyacak işlerde birbirinizle yardımlaşın. Ama günah nitelikli zararlı işlerde ve düşmanlık doğuracak davranışlarda birbirinize yardımcı olmayın... ” (Mâide 2)

Cinsel özgürlük diyerek bütün kutsal değerleri çiğneyen batı dünyası ilişki ortamlarını geliştirmiş ve şiddet içermeyen bütün ilişkileri meşrulaştırmıştır. Ama bunalımlardan korunamamış, yapay seksüel araçlar üretmek zorunda kalmıştır. Kazandırıcı bütün atılımları meşru gördüğü için de sizin deyimizle ilginç şeyler üreterek pazarlamaya başlamıştır.

a. Bize göre yapay yollarla cinsel tatmini amaçlayan ve meşru cinsellik yolu olan evliliği geciktiren bu tür üretimler helâl değildir. Ayrıca bu tür üretimleri almak da caiz değildir. Alınması, üreticilerini desteklemek olacağından “... günah nitelikli işlerde birbirinize yardımcı olmayın... ” şeklindeki ilahi emri çiğnemektir.

b. Evli çiftlerin bu tür seksüel araç gereksinimleri olamayacağı açıktır. Üstelik bu gibi araçlarla tatmin yoluna gitmek doğallığı giderir. Duygu dünyamızın köreltilmesi, ise kişinin kendi nefisine de, eşine de zulümdür. Çünkü Peygamberimiz “Nefsinizin de üzerinizde hakları vardır. ” buyuruyor.

c. Seksüel araçlara bekarların da gereksinimlerı yoktur. Zira rüyalanma, arzuların şiddetlenmesi ve zina eğilimlerinin oluşması durumunda mastürbasyon yapılabilir olması ihtiyacı gidermektedir

Yapılan açıklamalar ışığında üretimi caiz görülemeyecek olan maddelerin alım satımı ve kullanımının da onaylanamayacağı inancındayız.