Kocanın ısrarı üzerine göğüslere slikon taktırmanın dinen bir sakıncası var mı?

Kocanın ısrarı üzerine göğüslere slikon taktırmanın dinen bir sakıncası var mı?
Eşimin ısrarı üzerine göğüslerime slikon takdırdım. Yuvamı kurtardım ama yaptırdığın işlemin günah olma ihtimali beni ürkütüyor?
Zarar verici olsun veya olmasın, Allah’ın yarattığı vücut düzenine cerrahi bir operasyonla müdahale Şeytani bir işlem olarak haramdır. (Nİsa119) Zarar vericiliği ölçüsünde de günahı büyür. Bu tür işlemler, yaptıran kadınları da yapan operatörleri de günahkâr kılar.

Haramlar ancak hayatı zaruretlerle helâl olabilir. (Maide 3) Yaratılıştan var olan göğüslerin işlevini yapar duruma dönüştürülmesi, toprağın tohum ekilerek işlevsel kılınması benzeri yapılabilir bir işlem olarak değerlendirilebilir.

Kadın için ruhsal bunalıma düşürücü bir eksiklik olarak algılanabilecek söz konusu durumun kocanın talebiyle giderilmek istenmesi ve ailenini yıkılması tehlikesini içermesi kadın için bir zaruret hali olarak görülebilir ve silikon yaptırmasını helâl kılabilir, Kaldı ki günah olabileceği tedirginliğinin duyulması, işlemin zaruret halinde yaptırılmış olduğunu da kanıtlamaktadır. Sonuç olarak soru sahibinin silikon yaptırmakla günah işlemiş olmadığını söyleyebiliriz.