Cinsel ilişki sırasında çığlık atmak günah mı?

Cinsel ilişki sırasında çığlık atmak günah mı?
Cinsel ilişki sırasında çığlık atıyorum. Bir arkadışım çok günaha girdiğimi söyledi. Ne dersiniz?
Sizler gibi cinsel ilişki sırasında çığlık atan insanlar ve özellikle de kadınlar vardır. Çığlık atma yaygın bir durum olmadığı için marazî bir hal olarak da görülebilir. Nikâhlı eşler arasında böylesi bir işlemin haramlığınıa/günahlığına ilişkin İslâmî bir kural yoktur. Ancak atılan çığlık aile çevresinde duyuluyor ve ilişkiye girildiğini duyurucu bir niteliğe bürünüyorsa sakıncalıdır. Peygamberimizin eşler arasında yaşanan cinselliğin ve sergilen tavırların açığa vurulmasını çirkinlik olarak nitelemesi ve yasaklamasını iradeli olarak koparılan çığlığa teşmil edebiliriz. (Ebu Davud Nikâh 49)Kaldı ki Kur’ân Kerîm de sağduyunun çirkinlik olarak vasıflandıracağı davranışları Fâhişe kavramını kullanarak “Haram kılmakta” ve “Fâhişelerin gizlisine de açığına da yaklaşmayınız. ” buyurmaktadır. (A’râf 33; En’âm 151)

Sonuç olarak iradeli çığlıkların, değinilen sonuçları sebebiyle günah olduğunu söyleyebiliriiz.