Kadın kocasının cinsel isteğinden kaçınabilir mi?

Kadın kocasının cinsel isteğinden kaçınabilir mi?
Kadın Eşin Cinsel Görevinden Kaçınması
Sertleşme sorunu sebebiyle istese de ilişkiye giremeyecek kocadan farklı olarak -arzu etmediği zaman da- ilişkiye girebildiği için ilişki görevi, kadın için daha bir önem arz etmektedir. Ardı arkası kesilmeyen koca istekleri müstesna, nafakası kocası tarafından sağlanan kadın kocası tarafından arzu edildiğinde dîni ve tıbbî bir mazereti yoksa, çağrıya ertelemeksizin olumlu cevap vermek konumundadır. Peygamberimiz şöyle buyurur:

"... Canımın kudreti altında bulunduğu Allah'a yemin ederim ki kocasının (kocalık) hakkını ödemedikçe kadın Rabbinin hakkını ödemiş olamaz... "

" İlişkide bulunmak için kişi karısını çağırdığı zaman, (tıbbî veya dinî bir mazereti olmaksızın) kadın gelmekten kaçınır, kocası da bu sebeple ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o kadının Allah'ın öfkesine uğramasını dilerler. "
Ne var ki ailenin gerekli ihtiyaçları karşılamak için ev dışında çalışan veya çalışmaya mecbur bırakılan kadının koca isteklerini anında karşılama görevi olmadığını da vurgu yapmak isteriz.