Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?

Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?
Ali Rıza Demircan - Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?