Her zarar veren maddenin haram olduğu söylenebilir mi?

Her zarar veren maddenin haram olduğu söylenebilir mi?
Her zarar veren maddenin haram olduğu söylenebilir mi?
Zaralar maddî ve mânevî olabildiği ağır ve hafif de olabilir. Kişiye göre de değişebilir. Bu sebeple her zarar veren madde haramdır şeklinde genelleme yapılamaz. Kaldı ki bu gün zararlı olduğu ileri sürülen maddelerin yarın faydalı olduğu da sabit olabilir. Ancak tıp otoritelerinin belirli bir kişi için zararlılığında ittifakla ettikleri maddelerden o kişinin kaçınması İslâm’ın ruhuna uygun bir davranış olur.