Hadımlaştırma haram mıdır?

Hadımlaştırma haram mıdır?
Hadımlaştırma haram değil midir ki Osmanlı hareminde hadımları görebilmekteyiz?
Hadımlaşma, erkeklik bezlerini çıkararak veya burarak cinsel eylem iktidarını ve dölleme gücünü yok etmektir.

Yaratılış düzenini değiştirmeye kalkışarak hadımlaşmak veya hadımlaştırmak, Allah’a baş kaldırmaktır; büyük bir günâhdır. İslâm Dîni değil insanların, Peygamberimiz’in diliyle hayvanların hadımlaş­tırılmasını bile yasaklamıştır.

Osmanlı Tarihi’nde görülen hadımlaştırma veya hadım edilmişleri satın alıp Harem’de istihdam etme işlemleri, İslâmî ölçü­lere göre hiç şüphesiz yaratılış düzenine müdahaledir , zulümdür, bir tür işkencedir ve insan onuruna saygısızlıktır... Dolayısıyla da haramdır. Sunulacak Fetva’da örneklen­dirildiği üzere haramlığı açıklanmasına rağmen uygulama sürdürül­müştür:

Habeş ve Zenci tâifesinden olup Mısır ve havâlisinden celbolunan rical ve sıbyanın bazılarının âlet-i tenasüllerini kat’ edüp mecbûb yahud hasî etmek (bazı yetişkinlerin veya çocukların erkeklik organını kesmek veya testislerini burmak) şer’an caiz olur mu? el-Cevap: Haramdır. ” (Şeyhül-İslân Arif Efendiden naklen A. Akgündüz Osmanlı’da Harem s. 2779?