Eşlerin birbirinin avret yerlerine bakması sakıncalı mı?

Eşlerin birbirinin avret yerlerine bakması sakıncalı mı?
Eşlerin birbirinin avret yerlerine bakması haram mı, sakıncalı mı?
Bismillah... Eşler birbirinin avret yerine bakabilir;câizdir. İlişki dışında bakmaktan sakınılması ise tavsiye olunur