Özgecan'ın öldürülmesi olayını nasıl yorumluyorsunuz?

Özgecan'ın öldürülmesi olayını nasıl yorumluyorsunuz?
Selamün aleyküm hocam;

Özgecan'ın öldürülmesi olayını nasıl yorumluyorsunuz?
TOPLUMUMUZ ÇARESİZLİK İÇİNDE

Bismillah… Hemen hemen her hafta bir veya birkaç cinayet haberleri ile sarsılıyoruz. Kadınlara yönelik cinayetler ise daha bir planlı. Özgecan’ın öldürülmesi olayı ise tam bir öfke patlamasına dönüştü. Yediden yetmişe bütün vatandaşlarımız bu cinayeti telin etti ve etmeye de devam ediyor. Ancak beyanat veren siyasilerimiz, hukukçularımız, sosyologlarımız ve psikologlarımız tam bir acziyet içinde kıvranmakta. Ne tam bir teşhis koyabiliyorlar ve ne de çare gösterebiliyorlar.

Biz teşhisimizi on madde halinde sunduğumuz bir makale kaleme aldık. Bu teşhisimizin içerdiği çarelere baş vurulmadıkça Özgecan türü cinayetler devam edecektir ve bunun sorumlusu ve suçlusu da başta parlamenterlerimiz ve hukukçularımız olmak hepimiz olacağız.

Sunduğumuz on maddeyi kısaca şöyle sıralayabiliriz;

  • Allah'a ve Onun Huzurunda Sorgulanacağımıza İman Zaafı
  • Cezaların Yetersizliği
  • Boşanma Sisteminin Doğal ve İnsana Saygılı Olmayışı
  • Alkollü İçkiler Kullanımının Doğal Görülmesi
  • Söz Taşıyıcılığından Kaynaklanan Çevresel Baskı
  • Ailenin Onayı Alınmadan Yapılan Evlilikler ve Oluşturulan Haram Birliktelikler
  • Medyamızın Yıkıcı Etkileri
  • Kıskançlık Anlayışımız
  • Yanlış veya Bilinçsiz Geleneksel Dîn Anlayışımız
  • Aile Hayatının Bir ibadet Hayatı Olduğunun Bilinmeyişi

Detaylıca açıkladığımız makalemizi okumak için tıklayınız.