Bitkileri verim elde etmek için melezlenmeleri doğru mudur?

Bitkileri verim elde etmek için melezlenmeleri doğru mudur?
Bilindiği gibi bitkiler melezlenerek amaca yönelik olarak ıslah edilebilmektedir. Örneğin bugün yetiştirilen buğdaylar bir asır önceki buğdaylara göre 2-3 kat daha verimlidir. Bu gelişme amaca uygun olarak seçilen buğday bitkilerinin suni olarak tozlanması ile melezlenmesi yoluyla sağlanmıştır. Ancak ayrıca bilinmektedir ki bugün kullanılan buğdayların gluten içeriği bir asır öncekilere göre 6-7 kat daha fazladır. Glutenin de insan sağlığı açısından zararlı olduğu bilinmektedir. Hayvanların ıslah amacıyla suni olarak melezlenmelerinin caiz olduğuna dair bazı kaynaklara rastlamama rağmen bitkiler ile ilgili herhangi bir bilgi veya kaynak bulamadım. Bilgilendirebilirseniz memnun olurum.
BİTKİLERDE MELEZLENME  

Bismillah… İslâm Fıtrat/yaratılışla örtüşen dindir. Yaratılışa müdahale Şeytanî bir işlemdir. (Nisa 119) Bitkiler önemli RIZIK’lardandır. TAhâ sûresinin 81. âyetinde Rızık’ta azgınlık yapmayın buyruluyor. Bunu melezlenme olarak da anlayabiliriz. Melezlenme kemiyette artış sağlıyorsa da orjinaliteyi gideriyor. Faydayı da zarara dönüştürebiliyor. Şu anda bilebildiğim bunlar.