73 fırka hadisindeki "kurtulanlar" olarak anlatılan fırka ehl-i sünnet midir?

73 fırka hadisindeki
Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.) [Tirmizi, İbni Mace] bu hadiste kurtulacak fırka ehli sünnet vel cemaat deniliyor sadece ehli sünnet olanlar mı kurtulacak?
73 FİRKA

Bismillah. Bu hadisteki “Ümmetim” sözcüğü” ancak Ümmet-i davet” manasına bütün insanlık olabilir. Kur’ân ile sabit olduğuna göre Peygamberimiz geleceği bilmez. Bu sebeple O bu sınıflandırmayı yapamaz. Ashabın kendisi Cemel ve Sıffın’da onbinlerce insanın ölümüne sebebiyet verdi. Kurtulacak ve kurtaracak olan hangi Ashap’tır. Ehl-i Sünnet vel-cemaat kimlerdir? Peygamberimiz tanımlamış mıdır? Siyasi nitelikli olan bu tarif hareket noktamız olamaz. Bütün bu sebeplerle ben bu hadisin Peygamberimize ait olamayacağı kanaatindeyim.