Taksitle veya kredi kartı kullanarak hayvan alıp kurban kesmek caiz midir?

Taksitle veya kredi kartı kullanarak hayvan alıp kurban kesmek caiz midir?
Taksitle veya kredi kartı kullanarak hayvan alıp kurban kesmek caiz midir?
Kurban kişiye sevap, yoksullara yarar ve toplum ekonomisine canlılık kazandıracak bir ibadettir. Bu sebeple dileyen herkes kurban kesebilir ve sevabını alır. Buna bir engel yoktur. Ancak maddi gücü olanlar/zenginler bu görevi üstlenmelidirler.
Gerekli ihtiyaçları dışında 85 gram altını veya bu mikdara eşit parası/ticaret malı ya da örneğin kırk koyun alabilecek maddi imkânı olan kişiler zengin sayılır. Açıklanan şartları taşımayanların yükümlülüğü yoktur. Çünkü onlar fakirdirler.
İslâm, Peygamberimizin diliyle gereksiz olarak borçlanmadan sakındırır. Kişinin, nefsinin ve ailesinin de üzerinde hakları olduğunu beyan ederek yükümlü olmadığı görevleri üstlenmesini onaylamaz. Bu sebeple taksitle ve kredi kullanarak kurban alıp kesmek caiz ise de tercih edilebilir değildir. Bu arada Peygamberimizin her bir aileye bir kurbanın yeteceğini de beyan ettiklerini de açıklamış olalım.
Arzuladıkları halde kurban kesemeyenler üzülmemelidirler. Peygamberimiz ümmeti için kurban kesmişlerdir. O, bir hadislerinde kesmeyecekler için, Kurban bayramında, kılların giderimesiyle yapılacak vücut temizliğinin de de kurban kesimi sevabını kazandıracağını müjdelemişlerdir. (Ebu Davud Dahâyâ 1, 4)