Ölü için kurban kesilebilir mi?

Ölü için kurban kesilebilir mi?
Ölü için kurban kesilebilir mi?
Kişinin ölümünden sonra geriye bıraktığı maldan kesilmesini vasiyet ettiği kurban kesilir. İslâm bilginleri bu konuda görüş birliği içindedirler. Ölüler için vasıyet dışında kurban kesilip kesilemeyeceği hususunda ise farklı görüşler seslendirmektedirler. Ancak Kur’ân ve Sünnetin genel kuralları kesilebileceğine işaret etmektedir.

Yasin sûresinin 12. âyeti, ölüm öncesinde yapılan işler gibi geride bırakılan izlerin de kayıt altına alııncağını bildirmektedir. Peygamberimiz de geride bırakılan ilmi eserlerin, taşınmaz hayırların ve yararlı/duacı evlatların ölülere sevap kazandıracağını açıklamaktadır. Üstelik bu konuda argüman olarak değerlendirilebilecek pek çok hadis vardır. Hz. Ali’nin arzedeceğimiz uygulaması ise özel delil niteliğindedir.

İki koç kurban kesen Hz. Ali’ye sebebi sorulduğunda şöyle der:Hz. Peygamberimiz benden kendisi için kurban kesmemi istedi. Ben de onun için kurban kesiyorum. (EbuDavud Dahâyâ 2; Babül-Udhiyeti anil-Meyyiti. )