Besmele çekilmeden kesilen hayvanlar yenir mi?

Besmele çekilmeden kesilen hayvanlar yenir mi?
Genelde hayvanların özelde kurbanların inançlı insanlar tarafından Besmele çekilerek kesilmesi zorunlu mudur?
Yüce Rabibimiz Kur’ân-ı Kerîm’de, adı anılarak kesilen hayvanların etlerini yememizi emretmekte, adı anılarak kesilen hayvanların etlerinden yemememizi yermekte ve sonra da şöyle buyumaktadır:
“Allah’ın adı anılmaksızın boğzlanmış/avlanmış hayvanların etini yemeyin. Zira bu tür hayvanların etini yemek Allah’ın buyruğuna ısyandır. Şeytanlar/şeytanlaşmış insanlar, Allahın adı anılmaksızın kesilen hayvanın etinin yenilebileceği konusunda sizinle tartışmaları için kendi yandaşlarına telkinde bulunurlar. Bu konuda onların görüşlerini benimserseniz hiç şüphesiz siz de Allah’a orta koşanlardan olursunuz. ” (En’âm 121)
Bütün bu Kur’ânî buyruklar, hayvanların Allah’ın adı anılarak, bir diğer anlatımla Besmele çekilerek ve tekbir getirilerek kesilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Amaç, hiçbir canlıyı öldürmeye yetkili olmadığımız ve ancak Yaratıcımız olan Allah’ın izni ile kesim yapabileceğimiz bilinci ile kesim yapmaktır. Bunun için kesim yapacak kişinin, ortak koşmaksızın Allah’a ve onun yaratıcılığına iman etmiş olması gerekmektedir. Özetlersk Müslümanlar ve Ehl-i Kitap olan imanlı insanlar kesim yapabilirse de Allah’a inanmayanlar ve Allah’a inanmakla birlilikte putları yüceltenler ve yücelttikleri insanları ve ilkeleri putlaştıranlar kesim yapamazlar. Onların kesimi cinayet olacağından kestikleri hayvanların etleri de yenilemez. Unutma sorumluluğu düşüreceğinden bilerek terkedilmedikçe, Müslümanların Besmele çekmeksizin yapacakları kesim geçerlidir.