Kurbanı bizzat kesmek gerekli midir? Kadınlar da kurban kesebilir mi?

Kurbanı bizzat kesmek gerekli midir? Kadınlar da kurban kesebilir mi?
Kurbanı bizzat kesmek gerekli midir? Kadınlar da kurban kesebilir mi?
Nefsi müdafaa uğrunda ve saldırıya uğrayan vatanını koruma yolunda öldürme mecbûriyetinde kalabilecek insâna eğitim kazandırması yanısıra Allah’ın Resûlü’nün uygulamasına uygunluğu sebebiyle kurbanlık bizzat kesilmelidir.

Âdet halinde olslar bile kadınlar da kurbanlarını kendileri kesmelidir. Sahabî Ebû Mûsel-Eş’ari, kızlarına kurbanlarını bizzat kendi elleriyle kesmelerini emrederdi: Ancak kişi bizzat kesemiyorsa vekâlet verip kestirebilir. Çünkü Peygamberimizin vekâler verip kestirdiği olmuştur.