Şer'i Mesken nedir? Açıklar mısınız?

Şer'i Mesken nedir? Açıklar mısınız?
Hocam Şer'i Mesken'e bir açıklık getirir misiniz?
İslâm Hukukçularının çoğunluğuna göre hazırlanması vacib olan şer'i mesken nisab miktarı malı olup zengin kabul olunabilecek koca için müstakil bir evdir. Zekât verici olmadığı gibi alıcı da olmayan, orta halli koca için ise en az bir odalı olup mutfağı ve tuvaleti . banyosu olan bağımsız bir dairedir.

Pek tabii ki, tarifi yapılan şer'i mesken dini ölçülerimiz içinde tasavvur olunabilecek en küçük meskendir ve çocuksuz aileler içindir.

Çocuklu aileler için, meskenin daha iyi olması ve bağımsız bölümleri ihtiva etmesi gereklidir. Bu gerekliliği şöylece açıklayabiliriz.

Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 58. âyetinde hizmetçilerin ve buluğa ermemiş çocukların belirlenen vakitlerde izin almaksızın karı-koca yanına girmeleri yasaklanmıştır. Bu âyetten karı-koca için bağımsız bir yatak odasının bulunması gerektiğini öğreniyoruz.

Kardeşler gibi mahremler arasında bile erkeklerde göbekle diz kapakları arası, kızlarda ise göbekle diz kapakları arası ayrıca sırt, karın ve göğüsler bölgesi örtülmesi farz olan yerlerdir. Bu sebeple ergin erkek ve kız çocukları için de rahatça soyunup endişesiz yatabilecekleri bağımsız odalar lâzımdır.

Misafirlikle ilgili Peygamberi tavsiyelerin zengin-fakir bütün mü'minlere yönelik olduğu da düşünülürse evin gereğinde bir misafirin yatırılmasına imkân verecek şekilde olması da bir zarurettir.

Sunulan bilgiler ışığında bakıldığında çocuklu aileler için gerekli olan şer'i meskenin asgari sınırlan kavranılabilir.