Şer'i Mesken nedir? Açıklar mısınız?

Şer'i Mesken nedir? Açıklar mısınız?
İslâm Dini'nin "mesken" konusunu yaklaşımını ana hatları ile özetleyebilir misiniz?
İslâm Dini meskeni (konut), yemek, içmek ve giyinmek gibi zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirir. Mesken dokunmazlığını da temel hak ve hürriyetlerden biri olarak görür.

İslâm içtimai bir dindir. İslâm cemiyetinin temeli de ailedir. Mesken olmaksızın ise aile vücuda getirilemez. Zira kişi evlendiği eşi için şer'i mesken hazırlamakla mükellefdir. Mehir verilmiş olsa da şer'i mesken hazırlanıp buyur edilmedikçe kadın kocasına icabet etmekle yükümlü değildir. Bu itibarla aile hayatının bilfiil başlıyabilmesi için dokunulmazlık ile kuşatılmış şer'i mesken zaruridir.