Erkek kadın birbirinin eşi ve tamamlayıcı eşiti midir?

Erkek kadın birbirinin eşi ve tamamlayıcı eşiti midir?
Erkek Kadının, Kadın da Erkeğin Eşi ve Tamamlayıcı Eşiti midir?
İnsan, iradesini kullanarak doğasına kodlanmış güzellikleri, Peygamberler teblîği olan ve nihâî yasalarını Kur’ân’ın oluşturduğu İslâm’la yaşayamazsa erkek-kadın arasında bile denge kuramaz ve kuramadığı ölçüde de problemler yaşar.

Yüce Allah ebedîlik takdir ederekhalk ettiği insanı erkek ve kadın olarak yaratmıştır. [1]Allah Kur’ân-ı Kerîm’de erkek ve kadını Ezvac olarak vasfeder ve her birine Zevc, der. [2] Zevc, meselâ bir çift ayakkabının her bir teki gibi bir bütünün tam yarısı gibidir. Bu sebeple erkek kadının, kadın da erkeğin eşi, tamamlayıcı eşitidir. Dolayısıyla erkeksiz kadın ve kadınsız erkek yarımdır; tek başlarına hayatî ihtiyaçlar için gerekli olan bütünü oluşturamazlar. Nitekim Peygamberimiz zengin olsalar da erkeksiz kadını ve kadınsız erkeği yoksul olarak nitelemiştir. [3]

Erkek ve kadın, birbirlerini farklılıklar içinde eşit görür, kendilerini birbirlerini tamamlayacak parçalar olarak değerlendirir, fıtrat ve fıtratı besleyen İslâm çizgisinde yaşarlarsa mesut/mutlu olurlar. Yarışa girmeye ve birbirlerinin alanlarına müdahale ederek çatışırlarsa mutsuzluğa düşerler, âhiret hayatları da zarar görür.


[1] Ehsen-i Takvim, en güzel şekil olup Esfel-i Sâfilîn en aşağılık konumdur. Tîn 5-6
[2] Rûm 21; Bakara 35, 230
[3] Mecmeüz-Zevâid 4/252