Namazın her bir rekatında değişik sûrelerden seçeceğimiz âyetleri bir arada okuyabilir miyiz?

Namazın her bir rekatında değişik sûrelerden seçeceğimiz âyetleri bir arada okuyabilir miyiz?
Namazın her bir rekatında değişik sûrelerden seçeceğimiz âyetleri bir arada okuyabilir miyiz?
Namazın her bir rekatında değişik sûrelerin âyetlerinden seçme yaparak bir rekat içinde okumanın caiz olmayacağına dair bir görüş okumadım. Okunabilir olsa gerektir. Ancak önermem, çünkü birbirini takip eden âyetler arasında bizim kavrayamadığımız bağlantılar vardır... Sözünü ettiğiniz seçili âyetlerden her biri ayrı ayrı rekatlarda okunursa daha uygun olur. Ben de zaman zaman böyle yapıyorum.