Kadın ve erkeğin birbirine benzemesini yasaklayan hadisler sahih midir?

Kadın ve erkeğin birbirine benzemesini yasaklayan hadisler sahih midir?
Peygamberimizden naklaedilen “Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle, erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir. ” ve ”Kadınlardan erkeklere, erkeklerden kadınlara benzeyenlere Allah lanet eder/benzemeye konu işlerinde onları rahmetinden yoksun kılar” şeklindeki hadisler, sahih midir ?
Bu hadisler ana kaynaklarımızda yer alan Hasen- Sahih türünden hadislerdir. Ancak önemli olan hasen- sahih olsa da onları Kur’ân çizgisinde anlamak lazımdır. Allah erkek ve kadın yanısıra üçüncü bir cins yaratmamıştır. Erkek ve kadın Kur’ân ifadesiyle birbirinin Zevcidir yani ikisi bir bütündür; her biri bir bütünün tam yarı parçasıdır. Her biri kendi yaratılışını korur ve kendisine yüklenen görevleri üstlenirse bütünlük ve mutluluk sağlanır.

Giyimde, konuşmada, davranışta vs. birbirlerine benzemeye çalışırlarsa birbirlerini tamamlayıcı olmaktan çıkaralar ve çelişki başlar. Artık Fıtrat /yaratılış dîni olan İslâm gereğince yaşanamaz. Örneğin nafakayı temin etmekle yükümlü kocadır, -zaruri haller dışında- kadın ev dışında çalışmaya mecbur kalırsa doğurmamak için korunma yöntemine baş vurarak kendi cinselliği ile çatışır. Doğursa çocuğunu yarı kreşte büyütür, sevgi yoksunu problemli çocuklar ortaya çıkar. Kendisinin beğeneceği veya kendisini beğenecek erkeklerle bir araya gelir, ruhsal dünyasında parçalanmalar olur. Bu da zinaya yaklaştıran veya vardıran haramlara sebep olur... Verilen bir örnektir siz bunu çoğaltabilirsiniz. İşte bunun içindir ki Peygamberimiz birbirlerine benzemeye çalışan erkekler ve kadınlar bizim çizgimiz üzerinde değildirler buyurmakta, onların bu benzeme konusunda rahmet sınırları dışına çıktıklarını dile getirmektedir.