Hocam kaş almak konusunda kimseye güvenemiyorum, çeşitli yorumlar duyuyorum, bana açıklayabilir misiniz ?

Hocam kaş almak konusunda kimseye güvenemiyorum, çeşitli yorumlar duyuyorum, bana açıklayabilir misiniz ?
Hocam kaş almak konusunda kimseye güvenemiyorum, çeşitli yorumlar duyuyorum, bana açıklayabilir misiniz ?
Dış görüntüsü erkek kaşlarını andırır kaşlara düzeltme yapılabilir. Daha güzel olma amacı güdülmeksizin ve kaşın doğal yapısını değiştirmeksizin bazı küçük müdahaleler yapılabilir mi? Bu tür küçük müdahaleler için Haramdır diyemem. Fetvayı kendi nefsinizden almaya çalışınız.