Boynumdaki yarayı kalıcı makyaj ile kapatsam gusüle ve abdeste engel olur mu?

Boynumdaki yarayı kalıcı makyaj ile kapatsam gusüle ve abdeste engel olur mu?
Boymunda yanıktan dolayı 3 tane iz var, çalıştığım ortamdan dolayı bu izler beni rahatsız ediyor. Kalıcı makyaj ile kapanması mümkün, kapatsam boy abdesti ve namaz abdestine engel olur mu?
Yanık izlerini gidermek Allah’ın yarattığı fıtrata dönüş yapmaktır. Yanık izleri söylediğiniz gibi sizi rahatsız ediyorsa, estetik işlem yaptırarak yanık izlerini giderebilirsiniz. Konunun namaz abdesti ile ilgisi yoktur. Çünkü boynun yıkanması veya mesh edilmesi farz-vacip değildir. Boy abdesti için de bir engel yoktur. Kalıcı makyaj ifadenizi estetik işlem olarak yorumladım. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.