Grup seks günah mıdır?

Grup seks günah mıdır?
Grup Seksi Yapmadım, Ama Bir Şeyi Merak Ediyorum, Grup Seksi Günah mıdır?
Bana “Cevabı nasıl bilinmez?” dedirten ve “la havle” çektiren bu soruya, ilk defa sorulmuş olması sebebiyle uzunca ama kendi kulvarıma çekerek yanıt vermeye çalışacağım. Amacım bu vesile ile bazı bilgilerimizi de tazelemektir.

Eşler arasındaki cinsel haramlardan biri de, başkalarının yanında ve gözleri önünde sevişmek ve ilişkide bulunmaktır.

(İslâm hukûkçularının bir bölümüne göre, kişinin başkalarının yanında eşini öpmesi bile mahkemede şahitliğinin reddolunması için yeter sebeptir. )

Yaratılışındaki ilâhî düzeni İslâmî inanç ve sorumlulukla pekiş­tiren hiçbir insanın yapamayacağı derecede aşağılık olan bu iğrenç fiil, çok yönlü bir haramdır. Haramlılığını gösteren delillerden bazıla­rını şöylece sıralayabiliriz.

a- Eşlerin göbekle dizler arasını (avret) istisnasız herkesin önünde ört­meleri farz, açmaları ise haramdır. Açılması haram olan organların teşhiri ile yapılacak ilişki de haram olur. (Nûr 30, 31)

b- Özellikle cinsel hayatın mahremiyetinin korunabilmesi, daha açık bir ifadeyle eşlerin çıplak veya ilişki halinde görülmemesi için evlere izinsiz girilmesi, Kur’ân buyruğu ile yasaklanmıştır. (Nûr 27)

c- Hizmetçilerin, ergin çocuklarla buluğa ermemiş çocukların izin al­maksızın istirahat halindeki eşlerin yatak odalarına girmeleri, bir üst mad­dede açıklanan gerekçeyle Kur’ân’la belirlenmiş bir haramdır. ( Nûr 58)

d- Eşlerin ilişkilerini başkalarına anlatmaları ve ilişkilerinin özelliği ve çokluğu ile övünmeleri, Allah’ın Resûlü’nün emriyle yasaklanmıştır. ( Ebû Dâvûd Nikâh 49; A. Mabud 6/219)

e- Hamamlara ve plajlara örtüsüz olarak girmek haram olduğu gibi, örtüsüz insanların görüldüğü bu yerlere örtülü olarak girmek de haramdır.

f- Kur’ân-ı Kerîm’de ... İğrenç işinizi bir arada bulunduğunuz kulüplerinizde yapıyorsunuz ha... buyrularak, Lût peygamberin top­lumunun homoseksüellikleri ve tecavüz etmek için yol kesicilikleri yanı sıra, birbirlerinin yanında ilişkiye girmeleri sebebiyle cezalandırıldıkları açıklan­mış, böylece bu fiil bize de haram kılınmıştır.

( Ankebût 29 )

Başkalarının yanında sevişmek ve ilişkide bulunmak haram oldu­ğu gibi, doğrudan veya filmler aracılığı ile sevişen ve ilişkide bulunan çiftleri izlemek de -Doğrusunu Allah bilir- ictihadî bir haram olarak nitelendirilebilir. Buradan hareketle porno filmlerin çekilmesi gibi izlenmesinin haramlığı da söylenebilir.

Ayrıca cinsel tatmin amacıyla olsun veya olmasın başkalarının ilişkilerini araştırmaya ve görmeye çalışmak da haramdır. Zira harama götürücü her teşebbüs ve işlem de haramdır.

(Evliliğin ilk gecesinde ilişkide bulunmak gerekli imiş gibi çiftlerin beklenmesinin ve bâkireliği kanıtlayan çamaşırın görülmek istenmesinin İslâmî ölçülere göre harama yakın bir günah olduğunu da burada vurgulamak isteriz. )

Eşler arasında işlenen haramların her birinin hayatın genel akışı yanı sıra cinsel hayatı da olumsuz yönde etkileyeceği ve tövbe edilmedikçe ilâhî azaba götürebileceği bilinmelidir.