Zina yapan kadın dövülebilir mi?

Zina yapan kadın dövülebilir mi?
Cinsel Kıskançlıkla veya Bir Başka Sebeple KADIN DÖVÜLEBİLİR Mİ?
Erkek/koca evlilik akdinin gerektirdiği görevleri yapmaz, kadını evli-dul arası bir durumda bırakır ve zina yaparsa kadın ne yapabilir? Yapılabilir olanların bir bölümü Nisâ sûresinin 128. âyetinde şöylece açıklanmaktadır:

“Kadın, kocasının nüşûzundan (evlilik akdinin toplum örfüne göre gerektirdiği görevlerini yapmaması ve zinaya yönelmesinden) veya ilgisizliğinden ötürü aile yuvasının yıkılacağı korkusuna kapılırsa kocasıyla konuşup anlaşarak aralarında uzlaşma sağlamalarında hiçbir sakınca yoktur. Gerçi insan benliği gurura kapılıp kapris yapmaya eğilimlidir. Ancak sizler, -Allah’ın bütün yaptıklarınızdan haberdar olduğu bilinciyle- bu tür eğilimlerden korunarak güzel ilişkiler kurmalı ve aile hukûkunu çiğnemekten sakınmalısınız. ”

Görüşme yoluyla kocanın tövbesi/aşırılıklarından dönmesi sağlanamazsa, uzlaşılacak konulardan birinin kadının evlilik öncesinde aldığı mehirini iade ederek ve boşanma tazminatı talebinden vazgeçerek boşanmasıdır. (Bakara 229, 241)