Cevşen nedir? Cevşen okumak sevap mı?

Cevşen nedir? Cevşen okumak sevap mı?
Cevsen nedir? Bazi kaynaklara göre bidat olarak niteleniyor. Bilgi edinmek istedim. Cevsen okumak sevap midir? Bidatmidir?
Cevşen, Kur’ân ayetlerinden hareketle hazırlanmış bir dua mecmuasıdır. Hazırlanmış olması itibariyle bidattır. Özellikle Arapça biliyorsanız huzur bulabileceğiniz bir eserdir. Ama Nurcuların Cevşen’le ilgili rivayetleri bize göre varit değildir. Niyetinize göre sevap alırsınız Doğruları en iyi bilen Allah’tır.