Bid'at'ın iyisi kötüsü olur mu?

Bid'at'ın iyisi kötüsü olur mu?
Selamun aleykum hocam,

Bid'at'i Bidat-ı Hasene ve Bidat-ı Seyyie diye çeşitlere ayırmak doğru mu? Bid'at'ın iyisi kötüsü olur mu?
Aleyküm Selam...

Bid'at, Dinimizin ana kaynağını oluşturan Kur'ân-i Kerîm'de ve Onunla bağlantılı olan Nebevî Sennet'te yer almadığı halde dinimizde meşruiyeti varmış gibi kabul edilen örneğin" Bir Şeyhe bağlı olmak gereği ve Ölülerin yardıma geleceği inancı" gibi kabuller bidattir. Dinimizde olmadığı halde varmış gibi kabullenilen yenilikler Peygamberimizin ifadesiyle sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Açıklanan anlamıyla bidatin güzeli olamaz. Sosyal hayatıımızda kullanılan mesela iletişim ve ulaşım araçları gibi yenilikler ise bidat olarak nitelenemez.