Bakara Suresi 228. ayette bahsedilen erkeklerin kadınlardan fazla hakka sahip olması boşanmayla mı ilgilidir?

Bakara Suresi 228. ayette bahsedilen erkeklerin kadınlardan fazla hakka sahip olması boşanmayla mı ilgilidir?
Bakara(228) " Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. "buyruluyor. Bu "derece fark"ı sadece boşanma ile ilgili midir?
Erkeklere verilen bazı ilave haklar onlara yüklenen görevler sebebiyledir. Buradan ve âyetin zahirinden hareketle değindiğiniz derece farkı boşanma ile ilgili görünüyor.