Şahitlerin huzurunda yapılmayan boşamalar geçerli midir? Kinayeli sözlerle boşama olur mu?

Şahitlerin huzurunda yapılmayan boşamalar geçerli midir? Kinayeli sözlerle boşama olur mu?
Selamun aleykum hocam,

Şahitlerin huzurunda yapılmayan boşamalar geçerli midir? Kinayeli sözlerle boşama mümkün müdür ve bunda da yine şahit ve diğer şartlar aranır mı? Bizi kısaca aydınlatırsanız memnun olurum.

Es selamun aleykum. Fi emanillah efendim.
Aleykum Selam...

Şahitler huzurunda yapılmayan boşama Allah katında geçerli, hukuk nazarında geçersizdir. Kinayeli sözlerle boşama olmaz. Boşama adet halinde iken ve ilişkiye girilen temizlik döneminde olmayacak, kadın ve şahidler boşama lafzını açık olarak duyup bilecekler.