FG'nin sır saklamaları için çevresindekilere ettirdiği boşanma yemini geçerli midir?

FG'nin sır saklamaları için çevresindekilere ettirdiği boşanma yemini geçerli midir?
F.G, üst düzeye getirdiği insanlara Talak yemini yaptırdığı için, onlar mevcut eşlerinin ve evlenecekleri kadınların boş olacak korkusuyla konuşamadıkları söyleniyor. Bu tür yeminler geçerli midir?
F.G.'NİN YAPTIRDIĞI BOŞAMA YEMİNİ HEZEYANDIR

Bismillah... - Doğrusunu Allah bilir - F.G.'nin yaptırdığı ileri sürülen boşama ile ilgili yeminler Kur'ân'a, Sünnet'e ve akla aykırı tam bir hezeyandır. Yemin ettiren ve ettirilen kişilerin cehaletini yansıtır.

İslâm dininde "Konuşursam karım benden boş olsun" şeklinde şarta dayalı bir boşanma şekli yoktur. Böylesi bir boşama şekli biattir/uydurmadır. Allah'ın boşamaya ilişkin yasalarıyla alaydır ve tabii olarak da geçersizdir.

Kişi, boşamak istediği eşini, adet halinden temizlendiği temizlik döneminde ilişkiye girmeden şahsiyetine güvenilir iki şahidin önünde boşar. Bu gibi boşama, yaklaşık üç ay süren üç temlik döneminin bitişi ile birlikte kesinleşir. Rabbimizin hükmü budur. (Talak 1,2; Bakara 228) Yapılan, boşamayı içeren yeminin daha sonra yapılacak evlilikler için de geçerli olacağının kabulü ise akıl tutulmasıdır.

Olmayan evliliğin boşaması olabilir mi?

Boşamayı içeren bu tür yeminler, yalnızca yemin olarak kabul edilse bile - gerçekleri gizleme büyük günahından korunmak için - bozulmaları gerekir. Bu da Kur'ânî bir yasadır. (Bakara 224) Yemini bozmanın kefareti ise on (10) fakiri doyurma veya giydirmedir... Bunlar yapılamıyorsa üç gün oruç tutmaktır. (Mâide 89)