Toplum ve aile ilişkisi açısından evliliğin önemini açıklar mısınız?

Toplum ve aile ilişkisi açısından evliliğin önemini açıklar mısınız?
Toplum ve aile ilişkisi açısından evliliğin önemini açıklar mısınız?
Aile toplumun çekirdeğidir. Bu itibarla toplumu aileler manzumesi olarak görebiliriz.

İstikrarlı, mutlu ve mütekâmil bir toplum ancak aynı özellikleri taşıyan ailelerle vücuda gelebilir. Bu sebebledir ki takriben yüzyirmi dört bin peygamber tarafından tebliğ edilen İslâm Dini ve onun cihan şumül (evrensel) peygamberi Hz. Muhammed tarafından açıklanan nihaî yasaları aileyi yüceltmiş ve insanları evliliğe teşvik buyurmuştur. Bu peygamberi teşviklere şu hadisleri misaller olarak sunmamız mümkündür:

«Evleniniz, hristiyan rahibler gibi olmayınız. » «Her mümin, âhiret hayatının mutluluğuna yardımcı olacak bir eş edinsin. »
«Rızkı aile yuvası kurmakta arayın. »
«Gücü yeten evlensin. Evlenmiyen bizden değildir. »

Maddî ve manevî sağlığı için de karı koca, ana-baba ve evlada görevler yüklemiş ve bu görevleri ibadet hayatının içine almıştır. Ayrıca ailenin kuruluşunu erteleten «bekârlık sultanlıktır» anlayışını yermiş, za'da uğratan zina homoseksüellik ve sevicilik gibi cinsel eylemleri de yasaklamış, ilâhi azabın sebebleri olarak tanıtmıştır.