Resmi nikahtan önce imam nikahı kıyılmasına ilişkin ceza iptal edildi. Nasıl yorumlarsınız?

Resmi nikahtan önce imam nikahı kıyılmasına ilişkin ceza iptal edildi. Nasıl yorumlarsınız?
Selamun Aleykum hocam,

Anayasa mahkemesi, resmi nikahtan önce imam nikahı kıyılmasına ilişkin iki aydan altı aya kadar cezayı içeren yasa maddesini iptal etti. Bir yorum getirir misiniz?
Anayasa mahkemesinin aldığı karar doğrudur. Nikahsız beraberliklerin meşru görüldüğü bir toplumda resmi nikâh öncesi kıyılan İmam Nikâhı’na  ceza verilmesi jakoben laikliğin bir yansımasıydı. Aslında nikâhın dinisi ve resmisi olmaz, nikah nikâhtır. Bir yasaya dayanmayan İmam Nikâhı denilen nikâh türü gibi toplumsal ihtiyaçlarımıza cevap veremeyen Resmi Nikâh da büyük eksiklikler içermektedir. Bu vesile ile  gerçekleştirilmesi için  atılımlar yapmamız gereken NİKÂH şartlarımızı özetleyelim;

Dinî Nikâh, İslâm Dini’nin evlilikle ilgili kurallarının uygulandığı nikâhtır. Bu kuralları  şöylece özetleyebiliriz.

1- Taraflar özgür iradeleriyle evlilik karar almalıdır. Şiddet kullanarak veya  çok yönlü baskı uygulayarak  gerçekleştirilecek evlilikler geçersizdir. Peygamberimiz, babaları tarafından baskı kurularak evlendirilen ve şikayetlerini kendisine ileten  dul ve bakire kadınların nikâhlarını geçersiz saymıştır.

2- Nikâha ilişkin bir engel olup olmadığını belirlemek için  kadının ana-babası  gibi velileri tarafından, velisi olmayanlar için de kamu yönetimi aracılığıyla denetim yapılmalıdır. Denetilecek başlıca konular şunlardır:

Taraflardan birinin Allah’a ortak koşar olup olmadığı, süt akrabalığının var olup olmadığı,baskı yapılıp yapılmadığı, ilişkiye engel olucu bir kusurun veya hastalığın bulunup bulunmadığı  ve taraflardan birinin zinacı olup olmadığı.

Bütün bunlar araştırmalıdır. Örneğin süt kardeşler evlenemezler. Bir tarafın ateist veya putprest olduğu evlilik gerçekleştirilemez. Tövbe edip zinadan korunduklarını kanıtlanmadıkça, taraflardan birinin zinacı olduğu evlilik geçersizdir.

3- Nikâh aleni olmalı, çevreye duyurulmalı, en az iki şahitle belgelenmelidir.

4- Kadının bizzat kendisinin alacağı, ön tazminat olarak nitelenilecek mehir taraflarca, fakat kadının onaylayacağı şekilde belirlenmelidir. Boşanma tazminatının hakim kararıyla belirleneceği sözleşmeye konulmalıdır.

5- Erkek  doğrudan, kadın da yargı aracılığıyla boşanma hakkına sahip olmalıdır.

6- Evlikle ilgili bütün bu işlemleri kayda alacak ve baş vuru halinde hakları sağlayacak ve sonuçlandıracak Kamu Otoritesi  bulunmalıdır. Örneğin kadının mehrinin ve nafakasının verilmemesi, terk edilmesi, anal ilişkiye zorlanması, sadizm uygulanması,boşanma tazminatının veya miras hakkının verilmemesi  durumunda baş vuracağı Yetkili Kurumlar olmalıdır.

Bütün bu şartlar, Rabbimizin Kur’ânî buyrukları ve Peygamberimizin uygulamaları ile belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan şartları taşımayan nikah akdi, camilerde ve müftülükler de yapılsa dinî nikâh niteliğini taşımaz.

Dünyamızın hangi demokratik ülkesinde yaşamış olurlarsa olsunlar Müslümanların yukarıda açıklanan şartlar içinde nikahlarının Devlet Güvencesi altına alınması yolundaki taleplerini demokratik yöntemlerle  ilgili kişi ve kurumlara iletmeleri görevleridir.