Silsile-i aliyye ya da saadat veya altın silsile denilen bir yapıya inanmalı mıyız?

Silsile-i aliyye ya da saadat veya altın silsile denilen bir yapıya inanmalı mıyız?
Silsile-i aliyye ya da saadat veya altın silsile denilen bir yapıya inanmalı mıyız?
Sözünü ettikleriniz, gerçekliği olmayan bir takım kabullerdir. Kur’ânî ve Nebevî bir dayanağı yoktur. Bunun içindir ki” Bunlar kimlerdir? diye bir soru yöneltseniz, her biri farklı cevaplar verecektir, Tarikat mensubu olan arkadaşlarınız kabulleriyle yanılgı içindedirler. Onlara iyice bildiğiniz konuları tebliğ etmekle yetinin. Fikrî- ilmî çatılmaya girmeyin. Bu arada şu görüşlerimi de ilave etmek istiyorum:Ülkemizde ciddi ve kalıcı çalışmalar yapanların büyük çoğunluğu tarikat ve cemaat mensubu olan samimi kardeşlerinizdir. Biz onlarla ve onların tarikatleri ve cemaatleriyle değil, tarikatler ve cemaatlerde var olan Kur’ân ve Sünnet’e aykırı inanç ve uygulamalarla mücadele etmeliyiz. Rabbim bilgimizi artırsın.