Hocaların helal dediğini helal haram dediğini haram kabul etmek onları Rab edinmek midir?

Hocaların helal dediğini helal haram dediğini haram kabul etmek onları Rab edinmek midir?
"Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını) ve rahiplerini Rabler edindiler ve Meryemoğlu Mesih'i de. Oysa onlar, tek bir ilah'a ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir (beri ve yücedir)." mealindeki Tevbe Suresi 31. Ayetini Zemahşeri açıklarken şöyle bir rivayet nakletmiş: "Adî b. Hâtim ile Hz. Peygamber arasında bu âyet hakkında şöyle bir konuşma geçtiği rivayet olunmuştur:– "Yâ Resûlellah! Biz onlara kulluk etmiyorduk ki! – "Peki, onlar size istediklerini helâl, istediklerini haram kılıyorlar ve siz de onlara uyuyor değil miydiniz?"– "Evet!"– "İşte burada söylenen de odur" (Zemahşerî, II, 149; Râzî, XVI, 37)"

Bir hocaya soru soruluyor. Hoca insandır sonuçta hata etme ihtimali var. Soruyu soran kişi hocanın aldığı cevabı uyguladığında Allah katında sorumluluğunun %100 kalktığını düşünürse hocayı Rab edinmiş mi olur? bilginize göre riya yapanın MÜRTED olduğunu söyleyen bir alim var mıdır?
Selamün Aleyküm...

Önce selam vererek sorunuza başlayınız. Zemahşeri'den aktarılan rivayet tüm hadis kaynaklarımızda vardır ve doğrudur. Soru yöneltilen hoca/şeyh haramlara helal, helallere haram derse veya Allah ile görüştüğünü ifade ederek mesaj verir de kabul edilirse Rab edinilmiş olur. Helalleri haramlaştırmadan veya haramları helalleştirmeden verilecek hatalı cevaplar böyle değildir. Hoca bilmediği konularda cevaplar verirse günahkâr olur. Cevabı alan niyetine göre yaptığı amelinden ötürü sevap da kazanabilir.