Sigara haram mıdır?

Sigara haram mıdır?
Sigara haram mıdır?
Sigara İslâm sonrası dönemde bilinen ve kullanılan bir maddedir. Onunla ilgili olarak ancak ictihad yapılabilir. İctihad ise İslâm Hukuku'nun temel kaynaklarındandır. İslâm'ın haram kıldığı içki, domuz eti ve leş gibi haramlarda, haram kılınışın zararlılık ve pis oluş gibi iki ana sebebi vardır. Sigaranın zararlılığı ve içenin kendisini ve çevresini kirleticiliği ise materyalist bilim adamları dahil bütün bilginler-insanlar tarafından bilimsel olarak bilinmektedir. Asrımız İslâm alimlerinin büyük çoğunluğu gibi biz de sigara içimi için "haramdır" ictihadında bulunulabileceği yargısındayız . Sigarayı Allah için mi, sağlığımız için mi bırakalım diyenlere her iki amacın da meşru olduğunu açıklamış olalım. Sağlığımızı korumanın, sorgulanacağımız dini bir görevimiz olduğunu unutmayalım. Tekâsür sûresinin son âyetinde şöyle buyrulur: "Hiç şüphesiz sonra da o sorgulama gününde Ne'îm'den; sağlık nimetinden de sorgulanacaksınız. "