İslami açıdan sigara nasıl bir maddedir ve sigara nasıl değerlendirilebilir?

İslami açıdan sigara nasıl bir maddedir ve sigara nasıl değerlendirilebilir?
Selamun Aleykum hocam,

İslami açıdan sigara nasıl bir maddedir ve sigara nasıl değerlendirilebilir?
SİGARA NASIL BİR MADDEDİR?

Biz Müslümanlar Helâl ve Tayyip/tertemiz olan maddeleri yemekle emrolunduk (Bakara 172; Maide 88) Habîs/pis maddelerden sakındırıldık. (Araf 157) Bilimsel aklın ret ettiği Münker işlerden kaçınmak ve sakındırmakla yükümlü kılındık.(Tevbe 71) Üstelik israftan ve öz canlarımızı tehlikeye atmaktan da men edildik. ( Araf 31; Bakara 195)

Sigaranın Tayyip olup Habîs ve de Münker bir madde olmadığını ve israf oluşturmadığını kim söyleyebilir? Sigara içmekle tehlikeye atılmadığımızı kim diyebilir?

Açıklandığı üzere sigara bir çok yönden Kur'ânî ölçüleri ihlâl etmektedir. Bir maddenin haram olması için özel olarak adının geçmesi de gerekmez? Gerekseydi zehirli hayvanların etlerini ve eroini de haram olarak niteleyemezdik?