Şaraba batırılmış et yemek haram mıdır?

Şaraba batırılmış et yemek haram mıdır?
Şaraba batırılmış et yemek haram mıdır?
Haramlığı yalnızca Allah belirler. Örneğin şarap içmek haram, sığır eti helâldir . Biz Haramın helâle bulaştırılması gibi özel durumlarda yalnızca görüş açıklayabiliriz. Peygamberimiz helâlliği ve haramlığı şüpheli olan durumlarda ihtiyatlı olunmasını emir buyurmuştur. Bu sebeple ben şaraba yatırılmış eti şüpheli bulduğum için yemem ve tabii şartlar içinde yenilmesini de helâl görmem. Burada ayrıntılara inemeyeceğim ilmî nedenlerle "Kesin olarak haramdır. "şeklinde bir yargıda da bulunmam. Benim bu cevabımı şarap batırılmış et yemenin gerekçesi kılana da hakkımı helâl etmem. Zira kişiler iradeli tercihlerinden ötürü kendileri sorumludurlar.