Risale-i Nur'da geçen Hz. İsa'nın ( İsevilik ) Deccal'ı (Küfür) öldüreceği tasvirini nasıl yorumlarsınız?

Risale-i Nur'da geçen Hz. İsa'nın ( İsevilik ) Deccal'ı (Küfür) öldüreceği tasvirini nasıl yorumlarsınız?
Risale-i Nur adlı eserin mektubat isimli bir kitabı var. Orada 1. mektupta şöyle bir ifade var, bunu nasıl anlamak lazım? Açıklayabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim;

(Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl ki İsevîlik şahs-ı mânevîsi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i İsâ aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı mânevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı mânevîsini temsil eden Deccalı öldürür; yani, inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.) RNK-Mektubat/26
İSEVİLİK DİYE BİR DİN YOKTUR

Bu ifadeler İslâmî hakikatlerle örtüşmüyor. Hz. İsa dahil bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din tektir ve Kur’an’daki adı İslâm’dır. İsevilik diye bir din yoktur. Hz. İsa da bir İslâm Peygamberidir. İsevilik dininin saflaşması ve hurafelerden arınması Tevhide bürünmesi demek olur. Tevhid inancı ise Kur’an’da detaylı olarak açıklanmıştır. İnsanlığın yürürlükteki kitabı olan Kur’ân’ın başaramadığını ve başaramayacağını muharref İsevî tebliğ nasıl başaracaktır? Bu yaklaşım İslâm’a gölge düşürmek değil midir? İseviliğin şahs-ı manevisi ne demek? Kur’ân’dan başka vahy-i semavi kılıcı mı var? Bu anlayış ki Gülen örgütünü islamsız diyaloğa götürmüş, Hz. Muhammed ve Kur’ân'a imanı gereksiz gördüren bir felâket-i manevi içine düşürmüştür. Biz bu gibi anlayışlardan Allah’a sığınırız.