Hz. İsa neden yalnızca şefkat peygamberi olarak gönderilmiş ve niçin yeniden evrensel işlevlerle gönderilecektir?

Hz. İsa neden yalnızca şefkat peygamberi olarak gönderilmiş ve niçin yeniden evrensel işlevlerle gönderilecektir?
Hz. İsa neden yalnızca şefkat peygamberi olarak gönderilmiş ve niçin yeniden evrensel işlevlerle gönderilecektir?
Cevap:

Soru, yanlış bir bilgi ve yargı üzerine oturtulmuştur.

Bütün Nebiler-Resuller gibi Hz. İsa da Allah’a ibdeti emretme ve Tağut’tan sakınma-sakındırma ile görevlendirilmiştir. (Nahl 36)

Hz. İsa ve tebliğ ettiği İncil, Tevrat’ı bütün hükümleri ile tasdik etmektedir. (Maide 46) Bir diğer anlatımla mahalli bir Nebi-Resul olan İsa de meşru savaşı emreden Tevrat’ı uygulamakla yükümlü kılınmıştır. Onun ilave görevi Yahudilere hataları sebebiyle yasaklanan bazı maddeleri halâl kılmaktı. ( Â. İmran 50) Hz. İsa, mevcut muharref İncile göre barış getirmeye değil fakat kılıç getiremeye geldiğini kendisi bildirmekte, (Matta 10/34) Dünyaya ateş atmaya geldiğini kendisi ifade etmektedir... (Luka 12 49)

Özetlersek Hz. İsa diğer bütün Peygamberler gibi rahmet ve savaş peygamberidir. Diyalogcularca yüklenmek istendiği gibi evrensel niteliği de yoktur. Gelecek de değildir. Gelecek olsaydı onun annesinin babasız hamile kaldığını, bebekken konuştuğunu ve Allah'ın izni ile ölüleri dirilttiğini bildiren Kur’ân geleceğini de açıkça bildirmez miydi? Bu konuda mütevatir bir hadîs olmaz mıydı? Selâm üzerine olsun O , Meryem sûresinde açıklandığı üzere Hz. Yahya’nın konumundadır yani gelmeyecektir. (15, 33) Kaldı ki Evrensel kılınan son Nebî-Resûl Hz. Muhammed’in yapamadığını onun şeriatini uygulayacağı söylenen mahalli bir peygamberin yapacağını söylemek menkul olmadığı gibi makul de değildir. Bazı haberlerde Ona yüklenen haçı kırmak, domuzu öldürmek ve cizyeyi kaldırmak gibi görevlere Kur’ân ve Sünnet’te yer verilmemektedir. Allah yardımcımız olsun. Yanılmak ve yanıltmaktan Allah’a sığınırız.