İŞİD'in yaptığı gibi "yakarak öldürme" onaylanabilir mi?

İŞİD'in yaptığı gibi
IŞİD'in elinde tutsak olan Ürdünlü pilotu yakarak öldürüldüğünü medya haberlerinden öğrendik. Yakarak öldürme onaylanabilir mi?
BİSMİLLAH…

İslam Ümmemetine yapılan silahlı ve silahsız saldırıları bütün ruhumla lanetleyerek söze başlıyorum.

İşid’in ileri sürebileceği gerekçeler ne olursa olsun yakarak öldürme onaylanamaz. Çünkü Ku’ân’an ve Sünnet ölçülerine aykırıdır. Yüce Rabbimiz Bakara sûresinin 190. âyetinde bizimle savaşanlarla savaşmamızı, ancak aşırı gitmememizi emir buyurmaktadır. Yakarak öldürme veya organları telef ederek işkence ile öldürme aşırılıktır, özel ifadesiyle haram kılınan Müsle’dir.

Peygamberimiz ise savaş ve yargı kararı gibi öldürmenin meşru olduğu durumlarda bile öldürdüğümüzde, aşırılıktan uzak, adil bir yöntemle öldürmemizi, yakarak öldürmeden ise mutlaka kaçınmamızı emretmektedir. Çünkü- zalimleşen kâfirlere verilebilecek-ateşle cezalandırma Yaratanımıza özgüdür. Bu tür aşırılıklar, İslâm’a bağlılığını ileri süren insanların haklı görülebilecek mücadelelerine de gölge düşürmektedir. Ayrıca masum insanlara zulümlerin artmasına da sebebiyet vermektedir.