Ana Sayfa  »  Dua

Hıristiyan ve Yahudiler için dua edilebilir mi?

Hıristiyan ve Yahudiler için dua edilebilir mi?
Filanca hoca bir sohbetinde Yahudiler ve Hıristiyanlar da Muhammed ümmeti olduğunu söylüyor . Bizler dualarımızda Ümmet-i Muhammed'in günahlarının affını ve sağlık işlerinin iyi olmasını isterken, bilmeyerek yahudi ve hırıstiyanlara da mı dua etmiş oluyoruz veya nasıl dua etmeliyiz. . ?
Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer insanlar Ümmet-i Davet'tirler; yani İslâm'a dâvet edilecek topluluklardır. Bizim gibi İslâm'ı kabul etmiş Ümmet-i İcabet değildirler. Peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiş Peygamber olduğu için tüm insanlar İslâm'a çağrılacak ümmettirler. Onlara İslâm'ı kabul etmeleri için dua edebiliriz. Peygamberimizin bu tür dua örnekleri vardır. Dâvet zaten zımnen duayı da içine alır. Bize karşı zalim olmadıkları sürece onlara her türlü iyiliği ve yardımı yapabilir, ama hiçbir şekilde haksızlık yapamaz; malları ve ırzlarına dokunamayız. "