Ana Sayfa  »  Dua

Duanın Kabul Olunma Şartları Nelerdir?

Duanın Kabul Olunma Şartları Nelerdir?
Duanın Kabul Olunma Şartları Nelerdir?
Duâ kabul olunacak bir ibâdettir. Peygamberimiz duanın "Anında kabul edilmek veya bir süre ertelenmek ya da bir günahı bağışlatmak" gibi mutlaka sonuç verecek bir ibadet olduğunu açıklar. Ancak duayı, onun bildirdiği şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır.

Bu şartların başlıcaları şunlardır:
a- Duamızın kabul olunmasının ana şartı vücudumuzu helal kazançla alınmış helal gıdalarla beslemek ve giydirmektir.
b-Mutlaka Kabul olunacağı inancıyla dua etmektir,
c) Günahı gerektirecek bir istekte bulunmamak ve acele etmemektir,

Duânın kabul olunmasının bir önemli şartı da günahı gerektirecek bir istekte bulunmamak ve acele etmemektir.

Ebû Hüreyre (r. a. ) şöyle anlatıyor:

Allah'ın Resulü (dualarımızla ilgili olarak) şöyle buyurdu:

"Günahı gerektirecek veya akrabalık ilişkilerinin kopmasına sebep ola­cak bir hususta dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe her bir kulun duâsı ka­bul olunur. (Rabbinden istediği kendisine verilir. )

(Bir sahâbî tarafından) soruldu:

Ya Resûlellah! (Müminin duâsının kabulüne engel olan) acele nedir? Allah'ın Resulü (s. a. ) "aceleyi" şöylece açıkladı:

Acele etmediçe kulun duası Kabul edilir. Duâcı kul; Allah'a dua ettim, (evet) duâ edip ­istedim de duâlarıatmınkabul olun­duğunu görmedim, der. Bu durumda (duâ etmekten) usanır ve duâyı bırar. (İşte bu davranış duânın kabulüne engel olan aceledir. )(Buharî Deaavat 22, Müslim Zikir 92))

d) Duânın kabul olunmasının bir mühim şartı da bir mü'minin helakini veya zarara uğramasını dilemek gibi İslâm Dini'nin ilkeleri ile çatışan bir hu­ susta olmaksızın, bağırıp­çağırmaksızın, konuşur gibi hitaplarda bulunmaksı­ zın ve zoraki edebî sanat gösterileri yapmaksızın duâ etmektir.

Rabbimiz duâda da olsa meşru sınırları aşanları sevmediğini şöylece beyân etmektedir:

"Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O, aşın gidenleri sevmez. Yeryüzünü düzelttikten sonraorada bozgunculuk yapmayın. Azabından kor­karak ve rahmetini umarak Allah'a duâ edin. Şüphesiz ki, Allah'ın rahmeti, iyilik yapanlara pek yakındır. "(Araf 55-56)

Namazların secdelerinde, namazların ardında ve seher vakitlerinde yapılacak dua ile müslümanların birbirleri için yapacakları dua daha çok kabul edilir özelliklidir.