Gayrimenkulümüzü bankaya kiraya verebilir miyiz?

Gayrimenkulümüzü bankaya kiraya verebilir miyiz?
Kiraya verilmek üzere bankalara uygun gayrimenkulümüz bulunmakta, bankaya kiraya verebilir miyiz?
Bizler faizli kurumlarla ilişki kurmamak ve onlarla yardımlaşmamakla yükümlüyüz. (Mâide 29) Ben vermediğim gibi size de vermemenizi öğütlerim. Tercih alternatifinizin düşüklüğü sizin su-i zannınızdır. Ticaret risk içerir... Ama sebeplerin yaratıcısı olan Allah Müttakî kulları için çıkış yolları halk edeceğini ve beklenmedik yollardan rızıklandıracağını vaat etmektedir. (Talak 2-3) On binlerce insanın sizin imkânlarınıza sahip olmadığını da unutmayın.