Evliya olarak görülen kişilerden yardım isteyen sözleri hat olarak yazmak ve duvarlara asmak caiz mi?

Evliya olarak görülen kişilerden yardım isteyen sözleri hat olarak yazmak ve duvarlara asmak caiz mi?
Abdulkadir Geylani ve İmam Rabbani gibi Evliya'dan görülen kişilerden yardım isteme anlamına gelebilecek sözleri içeren hatlar yazmak ve bunları çerçeveletip evlere-iş yerlerine asmak caiz midir?
Bismillah… Selamün Aleyküm.

Sözlükte Allah’ın dostları anlamına gen Evliyaullah Kur’ân-ı Kerîm’in Yûnus sûresinin 62-63. Âyetlerinde ”İslâmî çizgide İman edenler ve yaşayanlar” olarak tanıtılmaktadır. Allah şanını artırsın Peygamberimiz de onları ”İç huzuru ile namaz kılanlar“ şeklinde tanıtmaktadır. Sözü edilen kişileri ve benzeri şahsiyetlleri tarifi yapılan anlamda Evliyaullah’tan olarak görmeye şerî bir engel yoktur. Ancak onlardan yardım dileyen sözleri içeren hatlar yazmak ve yazdırıp çerçeveleterek evlere-iş yerlerine asmak Şirk’e açılabilecek bir haramdır. Çünkü yardım istenilecek olan yalnızca Allah’tır. Konumuza açıklık getirecek Neml sûresinin 62. âyetiyle cevabımızı bağlayalım:

”Allah değilse kimdir dua ettiğinde darda kalanın yardımına yetişip sıkıntısını giderecek olan ve sizi yerzünde Allah’ın buyruklarını uygulayacak ve uygulatacak kişiler kılacak olan? Allah yanısıra yardımı istenecek başka bir varlık öylemi? Ne de az düşünü öğüt alıyorsunuz?"