Dini konularda bir kişiye tabi olmak sakıncalı mıdır?

Dini konularda bir kişiye tabi olmak sakıncalı mıdır?
Dini konularda bir kişiye tabi olmanın hükmü nedir? Bir insan islami anlamda güvendiği, sapkın ve yanlış bir yolda olmadığına inandığı bir müslümanı kendine rehber olarak görebilir ve ona tabi olabilir mi?
Bismillah... Biz Müslümanlar ancak Rabbimizin Kitabı olan Kur'ân'a ve onu açıklayan Peygamberimiz Hz.Muhammed'e uyarız. Kayıtsız şartsız hiçbir kişiye uyamayız. Bu, putperestlik olur. Ne var ki bizler değindiğimiz kaynaklarımızda dosdoğru bilgiler alarak önce kendileri uyan insanlara saygı duyabilir ve onlardan yaralanabiliriz. Örneğin bir tarikat şeyhine veya cemaat önderine ya da siyasi bir lidere kayıtsız şartsız bağlanamayız.