Evlilik hayatında erkek ve kadının konumlarını belirler misiniz?

Evlilik hayatında erkek ve kadının konumlarını belirler misiniz?
Evlilik hayatında erkek ve kadının konumlarını belirler misiniz?
Evlilik hayatında erkeğin ve kadının konumları farklıdır. Erkek yaradanın emri gereği eşi ile güzel geçinmeye çalışmak, ailenin maddi ihtiyaçlarım karşılamak ve onu maddî ve manevî tehlikelerden korumakla mükellefdir.

Kadın ise Allah'a ve O'nun Peygamberi Hz. Muhammed'e baş kaldın vasfım taşımayan arzularında kocasına itaat etmek toplum örfüne göre ailenin iç işlerini ve çocuklarının bakımım üstlenmek mecburiyetindedir.

Cinsellik dahil kadın erkek ilişkilerinin temel özelliği ise birbirlerine karşı yapmakla sorumlu kılındıkları vazifelerin ifasının cennet'e yol olacağı hakikatidir.