Tuvalet kağıtları ile temizlik yeterli midir?

Tuvalet kağıtları ile temizlik yeterli midir?
Tuvalet kağıtları ile temizlik yeterli midir?
Suyun bulunduğu yerde su ile taharetlenmek/temizlenmek Peygamberimizin emridir. Onun açıklamasına göre su ile temizlik bütün peygamberlerin şerîatlerinde de yer alan temizlik şeklidir. Çünkü bütün Peygamberlerin ortak tebliğ olan namaz için vücut temizliği şarttır. Önlemler anılsa da su ile temizlenmedikçe vücudun mikrop barınağı ve pis koku kaynağı olmaktan kurtarılamayacağı açık bir gerçektir.

Son dönemlerde, su ile temizliğin önemini yeterince kavrayamamış batı dünyasını taklit ederek yalnızca kâğıtla temizlenme uygulaması, sakıncalı bir benzeme olarak dinimize aykırılık olduğu gibi bilimsel akla da aykırılıktır. Suyu tercih etmek daha akılcı bir yol değil midir?

Suyun bulunmadığı yerde kağıt kullanılabilir.
Temizlikte su ile yetinilebileceği gibi önce kağıt, sonra su da kullanılabilir. Suyun bulunmadığı yerde tuvalet kağıtlarının kullanılması hiç şüphesiz dînimizin emir buyurduğu temizliğe daha uygundur. Kaldı ki bunda zarûret de vardır.
Zamanımızda tuvalet kağıtları yanı sıra her cins kağıt bol miktarda üretildiği için, tuvalet kağıdı israf olarak görülemez. Ancak yeşil bitki örtüsünün korunması için tüketimi sınırlamak da gerekir Bunun için hiç değilse evimiz ve iş yerimizdeki özel tuvaletlerimizde kurulanmak için bez havlular kullanılabilir. Son olarak "... Allah temizlikte duyarlı olanları sever... " anlamında ki ayetin, Kur'ân bilginlerimiz tarafından su ile temizlenenler olarak yorumlandığını aktarmış olalım. (Tevbe 108, İ. Mace Tahare 28)