Tapeler için'dinlenek ve yaymak' haramdır dediniz fakat ortaya atılan bir haber var. Hucurat 6'ya göre ne yapılmalı?

Tapeler için'dinlenek ve yaymak' haramdır dediniz fakat ortaya atılan bir haber var. Hucurat 6'ya göre ne yapılmalı?
Bir programda internette yayınlanan tapeler için'dinlenek ve yaymak' haramdır dediniz, izah ettiniz ve şu ayeti okudunuz: hucurat 6 (elmalılı meali) "Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz"

Sorum şu: Bu ayet fasıkların getirdiği haberleri gözardı edin, dinlemeyin, inanmayın mı diyor? yoksa fasıkların getirdiği haberlere inanmadan önce doğruluğunu araştırın mı diyor? ve eğer haber doğru çıkarsa ne yapacağız? O habere inanmayacak mıyız?
TAPELERİ DİNLEMEK HARAM MIDIR?

Bismillah... Sözünü ettiğiniz konuşmam saptırıldı. "Gizlice dinlenerek yayınlanan tapeleri dinlemek ve yaymak haramdır" dediğim doğrudur. Çünkü bu tapeler insanların özellerini araştırma yasağı (Tecessüs) çiğnenerek hazırlanmakta, diğer bir haram olan ğiybet yapılarak yayınlanmaktadır. Üstelik bir de kaçınılması gereken çirkinlik olan Fahişe'i yayma haramını içermektedir. Bunları dinlemek ve yayınlamak Maide 2'de konulan "Günah olan ve düşmanlık içeren işlerde yardımlaşmamak" buyruğunu çiğnemek olacağı için haramdır.

Sorunuza gelince... Bu ayrı bir konudur... Evet Fasıkların getirdiği habere inanılmaz, ayetteki "Tebeyyenû" emri gereğince araştırma yapılır. Haber doğru çıkarsa inanılır ve ilgili görevli ise gereken yapılır. Ama yayınlanması yine de haramdır, Çünkü yayında Ğiybet ve Fahişeyi yayma günahları vardır.