Şöyle veya böyle olursa seni boşarım demekle boşanma olur mu?

Şöyle veya böyle olursa seni boşarım demekle boşanma olur mu?
Karım evlerin başına yıkılsın diye beddua etse ve bende evlere bir şey olursa şart olsun seni boşarım diye yemin etsem ve evlerden biri de yıkılsa eşimi boşamam gerekir mi? Yemin keffareti vermekle yetinebilir miyim?
Şöyle veya böyle olursa seni boşarım şeklinde bir boşama şekli yoktur. Böylesi boşama yöntemleri Kur’ân’ın Talak sûresinin birinci ve Bakara sûresinin 228. ayetlerine aykırı olup geçerli değildir. İsterse bütün evler yıkılsın bir şey gerekmez. Yaptığın yemin de değildir. Sadece cehalettir. Tövbe et bir miktar da sadaka ver.