Sinema filmi yapmak günah mı?

Sinema filmi yapmak günah mı?
Sinemacıyım. İslâm’ın ışığında sinema filmleri yapmayı, helâl ve haram olarak ayırabilir miyiz ? Yok
İslâm'ın yasaların koyan, insanı yaratan Allah olduğu için insan doğasıyla İslâm örtüşür. Bu sebeple insanlığın ortak eğilimi ve tutkusu olan sinemacılık doğrudan haramlılıkla vasıflandırılamaz. İslâm'ın iman esaslarına aykırı mesajlar veren, içki-kumar ve nikâhsız beraberlik gibi haramlara meşruiyet kazandıran filmler yapmak elbette ki haramdır; günahkâr kılar. Ama bilgi, adalet, af, sevgi ve yardımlaşma gibi İslâm'ın görevleştirdiği insanlık değerlerine yönelten, zulmü ve zalimleri lanetleyen, fail-i meçhüllere karşı çıkan vs. filmler yapmak ise helâl olmanın ötesinde kültürel cihaddır. Büyük mü büyük sevaplar kazandırır. Doğayı sevdiren, ülkeleri ve kültürleri tanıtan ve bilimsel çalışmaları aktaran belgeseller çekmek de hiç şüphesiz kültürel çihaddır. Özetlersek sinemacılık İslâm'ın bütün müminlere yüklediği Marûf'u/ iyiyi yayma ve Münker'i/ kötüyü engelleme görevinin uygulama alanı olabilecek bir güzel sanatlar dalıdır. (A. İmran 104, 110) Özetlersek sinemanın kendisi meşrudur. Kullanımı helâl ve haram kısımlarına ayrılabilir.