Ojeyle abdest alıp namaz kılınabilir mi?

Ojeyle abdest alıp namaz kılınabilir mi?
Sayın Hocam, bir kadın gusul abdesti aldıktan sonra sürdüğü ojeli elleri ile vakit abdesti alıp namaz kılabilir mi?
Abdest alındığında eller, yüz, kollar ve ayaklar yıkanırken suyun bu organların doğal yapısına temas etmesi gerekir. Bildiğim kadarıyla sürülen oje suyun tırnakların doğal yapısına ulaşmasını engellemektedir. Bu sebeple güsül abdesti alındıktan sonra sürülmüş olsa bile oje çıkarılmadan alınacak abdestle namaz kılınamaz. Çünkü şartlarına uygun olarak abdest alınmamıştır. Dîni ölçülerimize göre geçerli bir abdest alınmadıkça namaz kılınamayacağı ise Yüzce Kitabımız Kur’ânın açık bir hükmüdür. İlgili âyet için Maide sûresinin 6. âyetine bakılabilir.